Najlepsze kurtyny dymowe

Stałe i sterowane kurtyny dymowe wspomagają działanie automatycznego systemu oddymiania i odprowadzania ciepła. Dym rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany od źródła pożaru, pod dachem ochładza się w postaci kłębów. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli w budynku zostały zastosowane kurtyny dymowe. Służą one do tworzenia stref gromadzenia się dymu lub tworzenia kanałów Czytaj dalej…

Wysokiej jakości zestaw przeciwpożarowy

Przestrzenie takie, jak magazyny, osiedla mieszkalne, fabryki, czy biurowce, zobowiązane są do posiadania odpowiednich rozwiązań, w postaci zabezpieczeń przeciwpożarowych. Każda nowa inwestycja budowlana, w swoich planach ma uwzględniony szereg tego rodzaju elementów. Poprzez odpowiednie przygotowanie miejsca na wypadek, z uwzględnieniem planów ewakuacyjnych, hydrantów i gaśnic. Każdy, nowopowstały budynek poddany zostaje Czytaj dalej…

Zabezpieczone depozytory na klucze

Na terenie zakładu, przechowywanie kluczy dostępowych i zapasowych należy do zadań ochrony, a z racji iż było to dość ważne, zwłaszcza w przypadku dostępu do kluczy otwierających pomieszczenia zabezpieczone, są one wydawane wyłącznie za poświadczeniem. Dostępowe klucze, natomiast, musiały być przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej w dedykowanym Czytaj dalej…

Najlepszy sklep ze sprzętem pracowniczym

Wyposażanie załogi zakładu produkcyjnego wymagało przede wszystkim dobrego dopasowania odzieży i sprzętu ochronnego do warunków pracy, w jakich miało funkcjonować. Wielokrotnie zdarzało się iż większość wypadków przy pracy spowodowana była niewystarczająco dobrym lub niedopasowanym strojem czy wyposażeniem ochronnym, dlatego też na terenie zakładu staraliśmy się zawsze wyekwipować pracowników poszczególnych sekcji Czytaj dalej…