Każda praca wiąże się z jakimś ryzykiem zawodowym oraz zagrożeniami, na które narażony jest pracownik. Do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczamy między innymi wszystkie czynności, które są wykonywane na wysokości. Za pracę na wysokości uznaje się wszystkie czynności, które wykonuje osoba, która znajduje się pół metra powyżej powierzchni gruntu lub posadzki. W związku z tym, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podejmującym się takich zadań, popularnie stosuje się tymczasowe konstrukcje zwane rusztowaniami.

Jak pracować na rusztowaniach przestawnych?

rusztowania plettacPomimo tego, że producenci systemów rusztowań wykonują te konstrukcje zwracając szczególną uwagę na ich bezpieczeństwo, niezwykle jest to, aby podczas realizacji prac na wysokości stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet najlepsze rusztowania Plettac czy innego producenta nie zastąpią bowiem myślenia. Już podczas montażu kolejnych aluminiowych ram pracownicy powinni zachowywać skupienie i czujność. Wszyscy powinni mieć na głowie kaski ochronne, a na dłoniach rękawice. Na najwyższym poziomie powinien znajdować się jeden pracownik, który odbiera elementy z niższych poziomów i montuje je w odpowiednich miejscach. Kolejną bardzo istotną rzeczą podczas prac na wysokości jest to, aby posiadać aktualne badania lekarskie. Osoba, która podejmuje się realizacji zadań będąc na rusztowaniu nie może mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu pracy. Każda tymczasowa platforma robocza posiada swoją nośność. Ustalona jest ona przez producenta danego systemu i zawarta w opisie technicznym produktu. Pod żadnym pozorem pracownicy nie powinni nadmiernie obciążać konstrukcji, ponieważ może to powodować uszkodzenie elementów i jej zawalenie. Zalecenia producenta są bardzo ważne, ponieważ na ich potwierdzenie zostały przeprowadzone szczegółowe testy i badania. Dlatego nie wolno także zastępować części zamiennikami, które nie są przeznaczone do wykorzystania w danym systemie rusztowania aluminiowego.

Bardzo ważne jest to, aby nie zrzucać niczego z rusztowania na ziemię. Czasami możemy bowiem nie dostrzec pracujących w pobliżu pracowników i element spadnie wprost na nich powodując poważne uszkodzenia ciała. Istotne jest także to, by zawsze używać hamulca znajdującego się przy kołach oraz nie przestawiać rusztowania wtedy, gdy na platformie znajdują się pracownicy, materiały budowlane lub jakikolwiek sprzęt. Przestrzeganie tych zasad sprawi, że praca będzie bezpieczna i przyjemna.

Kategorie: Remonty