Posadowienie budowli na gruncie to pierwszy etap budowy nowego obiektu. Fundament musi być posadowiony na gruntach o odpowiedniej klasyfikacji, aby możliwa była ekonomiczna budowa tego typu obiektów. Najważniejszym elementem przy wyborze miejsca gdzie będziemy stawiać obiekt powinny być odpowiednio przeprowadzone badania podłoża przez geologów posiadających właściwe uprawnienia do ich wykonania.

Rola wstępnych badań geologicznych w budowie obiektów

wstępne badania geologiczneUmiejscowienie budynku na niewłaściwym podłoży, które nie posiada odpowiedniej nośności lub jest posadowione na gruntach wątpliwych, które mogą w przyszłości przynieść niepożądane efekty, sprawia, że projekt obiektu, który będzie musiał uwzględnić te okoliczności może być bardzo nieekonomiczny. Zbyt słaby grunt sprawia, że fundamenty budynku na nim posadowionego będą miały większe wymiary, a co za tym idzie o wiele więcej będą kosztowały. Może się okazać, że chcemy w niewłaściwym miejscu zbudować obiekt, którego fundamenty będą kosztowały jeszcze raz tyle co pozostała część budynku. Dlatego ważne są wstępne badania geologiczne gruntu na którym ma powstać inwestycja. Geolodzy dzięki odwiertom geologicznym i sondowaniu podłoża są w stanie stwierdzić z jakimi gruntami mamy do czynienia. Często podłoże na których ma oprzeć się fundament jest zbudowane z kilku warstw, które będą przenosiły obciążenia. Nie zawsze jest tak, że wierzchnia warstwa, która wygląda na odpowiednio nośną jest taka sama na przykład dwa metry niżej. Może się okazać, że pod spodem występują grunty o mniejszej nośności, które bez odpowiedniej strategii nie będzie można wykorzystać pod fundamenty budynku. Informacje z badań geologicznych są podstawą dla projektantów, którzy dzięki nim mogą przyjąć opcje posadowienia budowli. Przy kiepskich gruntach konieczne okazuje się często zaprojektowanie nietypowych rozwiązań jak na przykład palowanie lub płyta fundamentowa. W skrajnych przypadkach może okazać się, że miejsce, które inwestor wykupił pod inwestycje jest nieopłacalne gdyż koszt posadowienia na niej budowli jest zbyt wysoki właśnie przez kiepskiej jakości grunty. W takim przypadku należy poszukać innej lokalizacji a obecną sprzedać.

Rola jaką odgrywają badania geologiczne jest bardzo ważna i wiedzą o tym już wszyscy specjaliści pracujący w branży budowlanej. Niektóre firmy chcąc uniknąć tych kosztów bagatelizują problem i nie wykonują wszystkich potrzebnych badań, ale jak pokazało życie w wielu przypadkach doprowadziło to do destrukcji budynków a nawet katastrof budowlanych.