Systemy monitorowania wizyjnego nie są modernizowane zbyt często. Po ustanowieniu takiego systemu na obiekcie, zazwyczaj działa on póki urządzenia wizyjne nie ulegną awarii, więc niejednokrotnie zdarza się że monitoring obiektowy bywa przestarzały o wiele lat, nim zostaje wreszcie wymieniony. Nasz system należał do właśnie takich, mocno przestarzałych instalacji, i po przejęciu obiektu wymagał natychmiastowej wymiany z racji miernego stanu technicznego.

Najnowocześniejsze kamery do systemu monitorowania

kamery monitoringu gdańskObiekt był jednak bardzo zróżnicowany, gdyż na jego terenie znajdowały się zarówno punkty handlowe jak i stacja kolejowa i autobusowa. Urządzenia wymagane do skutecznej obserwacji tak rozległego i zróżnicowanego obiektu musiały być więc dobrane odpowiednio do miejsca w którym miały zostać zamontowane. Zakup urządzeń nie był problemem, gdyż w naszej okolicy działała bardzo sprawdzona firma, produkująca kamery monitoringu Gdańsk był jej główną siedzibą, w której znajdował się również magazyn, dlatego podczas zakupu sprzętu ani razu nie spotkaliśmy się z brakami wybranych urządzeń. Wyposażenie wizyjne którego potrzebowaliśmy należało do urządzeń o najwyższej jakości obrazu i rozdzielczości wystarczającej do dokładnej i pewnej obserwacji wybranych osób przebywających na terenie obiektu. Była ona niezbędna, gdyż na terenie obiektu panował stały duży ruch osobowy, utrudniający operatorom pracę, a słaba jakość obrazu mogła jeszcze bardziej obniżyć ich skuteczność. W większości punktów obserwacyjnych zostały zamontowane kamery obrotowe, posiadające możliwość bardzo dużego zbliżenia obrazu bez utraty jakości czy zniekształceń. Tego typu kamery były niemal obowiązkowymi urządzeniami wizyjnymi na obiektach o dużym ruchu, gdyż bez możliwości obrotu obiektywu kamer, obserwacja była bardzo trudna, a w momentach wręcz niemożliwa. Możliwość obrotu i zbliżenia obrazu umożliwiała natomiast bardzo dokładną obserwację każdego miejsca w zasięgu kamery.

Stacjonarne kamery, natomiast, ulokowano w przejściach technicznych i wszystkich miejscach w których nie była wymagana stała obserwacja. Służą one głównie jako urządzenia pomocnicze, gdyż umieszczone są wszędzie tam gdzie nie sięgają kamery obrotowe. Obrotowe kamery najczęściej są bezpośrednio sterowane przez operatorów, choć w miejscach o najniższym priorytecie ustawiane są w automatyczny tryb patrolowy, lub też w tryb wykrywania ruchu. Taka funkcja umożliwia operatorom na skupienie się na tych miejscach, w których możliwość wystąpienia sytuacji niestandardowych jest największa.