Od wielu już lat prowadzę własną firmę. Działam w takiej branży, że podróże służbowe są nieuniknione. Już dawno pojąłem procedurę zwrotu podatku vat zapłaconego zagranicą. Zbliżał się termin w trakcie którego musiałem złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego o należy mi zwrot podatku vat zapłaconego w krajach Unii Europejskiej. Choć nie lubię tej papierkowej roboty, w końcu jednak trzeba było nad tym przysiąść, bo inaczej straciłbym sporą ilość należnej mi gotówki. Zrobiłem to w poniedziałek z rana, żeby mieć z głowy.

Wniosek o zwrot vatu zapłaconego zagranicą

standardowy zwrot vat zapłaconego w ueW moim przypadku był to standardowy zwrot vat zapłaconego w ue. Termin złożenia wniosku o zwrot podatku vat zapłaconego w krajach unii europejskiej upływał 30 września roku następnego od dnia uzyskania faktury vat. Dużym ułatwieniem dla mnie było to, że wystarczyło złożyć jeden zbiorczy wniosek dotyczący wszystkich faktur, ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Od dłuższego czasu nie musiałem już także rejestrować się w tym celu w zagranicznych urzędach skarbowych. Wszystko dzięki ujednoliceniu prawa unijnego. Wniosek składa się do polskiego urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę firmy czy przedsiębiorstwa. Bardzo komfortowym rozwiązaniem był dla mnie fakt, że całą sprawę można było załatwić online, za pomocą rządowej platformy ePUAP. Wystarczyło podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać go do urzędu za pomocą tej platformy. Do wniosku należało oczywiście dołączyć szereg załączników. W moim przypadku były to głównie zapłacone faktury z których wynikało, jaka będzie kwota zwrotu, a także dokumenty podatkowe firmy. Termin rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku vat zapłaconego w UE wynosił 30 dni. Właśnie taki czas nałożyła na urząd skarbowy w tym celu ordynacja podatkowa. Ja jednak z doświadczenia wiedziałem, że taki standardowy zwrot vat zapłaconego w ue następuje zazwyczaj o wiele szybciej. Termin 30 dni, jest po prostu terminem maksymalnym, którego urząd nie może przekroczyć.

I tak jak się spodziewałem, faktycznie się stało. Już po tygodniu otrzymałem decyzję administracyjną z której wynikało, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w ciągu tygodnia należny mi zwrot podatku vat wpłynie na mój rachunek bankowy. Byłem bardzo zadowolony, że udało mi się tak szybko i bez problemowo uzyskać należne mi pieniądze. Dzięki temu, że postępowanie podatkowe w tej sprawie jest odformalizowane nie musiałem spędzać nad tym zagadnieniem zbyt wiele czasu, z czego również byłem zadowolony.