Opanowanie teorii mindfulness jest kluczem do zrozumienia istoty i potrzeby zastosowania mindfulness w wielu dziedzinach terapeutycznych i coachingowych. Za każdym razem, kiedy spotykamy się z technikami pochodzącymi spoza naszego okręgu kulturowego można dosłyszeć niedowierzanie i powątpiewanie w metody takich terapii. Nie inaczej jest w przypadku mindfulness, które czerpie z dorobku kultury wschodniej, medytacji jako techniki terapeutyczno-coachingowej, ale także z zachodniego zafascynowania nauką i naukowego rozstrzygania problemów, również z dziedziny psychicznej.

Ćwiczenie się w mindfulness

mindfulness - ćwiczeniaPraktykowanie treningu uważności, czyli czegoś, co minduflness stawia w centrum zainteresowania i konieczności kształtowania odbywa się za pomocą współudziału technik medytacyjnych, w ciągu trwania których, osoba skupia się na analizie własnych myśli i wyłania z nich te, które uznaje za bezwartościowe i których kontemplacja prowadzi donikąd. Jest to technika bardzo użyteczna w codziennym życiu, pozwala oddzielić myśli wartościowe, które mogą mieć na nas jakiś pozytywny wpływ od myśli bezwartościowych, których natłok jest dla nas szkodliwy, zarówno w sensie życia osobistego, jak i życia zawodowego. Celem kształtowania postaw wg. mindfulness mogą być: ruminacje, czyli powtarzające się myśli związane z bezustanną analizą jakiegoś działania, niemożność skupienia się na określonym zadaniu, poczucie nieuczestniczenia w życiu codziennym, brak czerpania satysfakcji z czynności i okoliczności życia codziennego. Mindfulness – ćwiczenia polegające na medytacji potęgują pozytywny efekt tej metodyki – stawia sobie za cel wykształcenie postawy świadomego uczestnictwa we własnym życiu opartym na akceptacji przeszłości i konkretnej analizie wyzwań. Poza tym, metodyka mindfulness jest coraz częsciej używana w życiu zawodowym Firmy organizują specjalne przedsięwzięcia, kursy z mindfulness, mające na celu zoptymalizowanie poziomu uważności pracownika w bezpośrednim otoczeniu pracy i pośrednio wpłynąć na wydajność jego pracy.

Wszelkiego rodzaju ćwiczenia wymagają nie tylko teorii, ale i wstępnej praktyki. Warto spróbować praktyki przeprowadzanej przez wykwalifikowaną osobę, zanim przejdziemy do samodzielnych praktyk. Będziemy mieć wówczas pewność, że uda nam się w wystarczający sposób nabyć praktyki potrzebnej do samodzielnego ćwiczenia się w mindfulness i czerpaniu korzyści z tego, co metodyka ta oferuje. Mindfulness jako technika psychoterapeutyczna ma za zadanie nauczyć nas samodzielnego radzenia sobie własną uważnością.