Sytuacje, w których kontrahent nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku zapłaty należności zdarza się w ostatnich latach coraz częściej. W znacznym stopniu wynika to przede wszystkim z kwestii braku płynności finansowej podmiotów gospodarczych. Na ogół jest to związane z kwestiami załamania rynku, albo z nietrafionymi inwestycjami. W przypadku osób fizycznych przyczyna terminowej spłaty zobowiązań wynika przede wszystkim ze zbyt dużej ilości zobowiązań, albo z sytuacjami losowymi, takimi jak utrata źródła dochodu.

Firmy zajmujące się windykacją

firma windykacyjna z TrójmiastaNie mniej jednak warto jest zwrócić uwagę na kwestie, które wynikają przede wszystkim z obowiązku regulowania wszelkich należności. Ważną kwestią są tutaj zapisy umowne, które dotyczą poszczególnych należności, ale także przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wspomniane przepisy zapewniają wierzycielom ochronę prawną w tym zakresie oraz możliwość odzyskania należności od nierzetelnych dłużników. Na podstawie wspomnianych przepisów działają zarówno komornicy sądowi, jak również kancelarie prawne. Kancelarie, które specjalizują się w windykacji należności nazywają się w uproszczeniu firmami windykacyjnymi. Nie mniej jednak są to przedsiębiorstwa, w których wszelkie czynności podejmowane są przez prawników. Dzięki temu zarówno wierzyciele, którzy są klientami takich kancelarii, jak również dłużnicy mają pewność, że wszelkie podejmowane działania są zgodne z prawem. W związku z tym firma windykacyjna z Trójmiasta lub z innej miejscowości ma możliwość odzyskania dla nas należności od dłużnika. W tym celu powinniśmy przede wszystkim udzielić takiemu podmiotowi pełnomocnictwa. Wspomniany dokument jest naszym przyzwoleniem na możliwość podjęcia działań w naszym imieniu. Działania te mogą się ograniczyć do próby polubownego wynegocjowania warunków spłaty zadłużenia. Bardzo często opiera się to harmonogramie płatności. Jest on zazwyczaj dostosowany do możliwości dłużnika. Innymi działaniami, które może podjąć firma windykacyjna jest złożenie pozwu w sądzie, albo skierowanie sprawy do komornika sądowego.

Należy pamiętać, że podpisując umowę z firmą windykacyjną dotyczącą odzyskania naszych należności powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Odzyskanie należności od dłużnika jest procesem długotrwałym. Wszystko oczywiście zależy od tego jak duże zobowiązanie jest nam należne. Nie mniej jednak firmy windykacyjne specjalizują się w odzyskiwaniu należności o dużej wartości, jak również tych nieco mniejszych. Odzyskanie mniejszej należności zajmuje statystycznie mniej czasu.