Zdrowa, bogata w substancje odżywcze, witaminy i minerały, dobrze zbilansowana dieta jest kluczowa w profesjonalnej hodowli bydła. Zarówno zwierzęta hodowane na mięso, jak i bydło mleczne potrzebują wysokiej jakości paszy objętościowej, która jest podstawą ich żywienia. Jedną z najbardziej popularnych i najbardziej opłacalnych metod konserwacji paszy jest jej zakiszanie. Sianokiszonka, obok kiszonki z kukurydzy, odpowiednio przechowywana może stanowić idealną paszę dla bydła, skarmianą nawet przez kilkanaście miesięcy.

Dobra folia do balotów procentuje

solidna folia do owijaniaJak zrobić dobrą sianokiszonkę? Jakość paszy ma ogromne znaczenie. Nie chodzi tu tylko o jej smak, który będzie atrakcyjny dla przeżuwaczy, choć i to jest ważne. Atrakcyjna pasza jest chętniej pobierana, co generuje większe przyrosty masy ciała i lepszą produktywność. Utrzymanie wysokiej jakości paszy jest też ważne w kontekście jej przechowywania. Jeśli sianokiszonka jest odpowiednio zabezpieczona i magazynowana, może posłużyć zwierzętom przez cały rok, dlatego warto się przyłożyć do całego procesu produkcji. Sianokiszonkę można przechowywać na dwojaki sposób. Możemy utworzyć z niej mocno zbite baloty lub też przechowywać w pryzmie. Każde z tych rozwiązań ma swoich zwolenników i przeciwników, a w rzeczywistości sposób przechowywania należy dopasować do możliwości gospodarstwa. Pryzma to mniej nakładów czasu, pracy i pieniędzy na owijanie poszczególnych balotów. Pozbawia nas to jednak możliwości rozdzielenia masy z poszczególnych pokosów, a także utrudnia transport i możliwość ewentualnego handlu. Przechowywanie sianokiszonki w balach wymaga większej ilości folii oraz poświęcenia czasu na zbijanie, owijanie i transport. Zmniejsza jednak straty materiału (bela po otwarciu jest szybciej skarmiana) oraz daje możliwość handlu paszą. Szczególną uwagę warto poświęcić folii do balotów. Solidna folia do owijania pozwoli na zachowanie odpowiednich warunków zakiszania zielonej masy, dzięki czemu zachowa ona wartości odżywcze nawet przez kilkanaście miesięcy i nie będzie gniła. Zakiszanie musi odbywać się w warunkach beztlenowych, dlatego solidna folia do owijania musi być przede wszystkim trwała. Nie może ulec przedarciu przez twarde łodygi czy zniszczeniu przez ciekawskie zwierzęta. Z tego też powodu błędem jest stosowanie zwykłej folii do owijania palet, która nie stanowi dostatecznej osłony przed potencjalnymi szkodnikami, ani też wymaganej bariery UV.

Jakość folii do sianokiszonki przekłada się na długość czasu przechowywania paszy, a kilka różnych kolorów pozwala na odseparowanie zielonej masy uzyskanej z różnych pokosów. Pamiętajmy jednak, ze pomimo filtrów UV, jakie posiada dobra folia, warto ciemniejsze kolory zachować na ostatnie pokosy, żeby ograniczyć nagrzewanie się balotów od mocnych promieni słonecznych.