W dużych zakładach produkcyjnych koniecznością jest zapewnienie jak najoptymalniejszych warunków. Dotyczy to w szczególności pracy maszyn. Znamionowe parametry urządzenia czy linii technologicznej można uzyskać jedynie w przypadku, gdy są spełnione wszystkie kryteria. Większość nowoczesnych sprzętów potrzebuje do swojej pracy dopływu energii elektrycznej. Musi mieć ona odpowiednie parametry tak żeby urządzenie mogło pracować z założoną sprawnością i wydajnością.

Jak dokonać analizy funkcjonowania instalacji elektrycznej?

analizatory sieciWłaśnie dlatego na terenie zakładów stosuje się wiele specjalnych urządzeń pomiarowych, których zadaniem jest zbieranie ważnych danych, które po dalszej interpretacji mogą przyczynić się do podejmowania ważnych decyzji. W większości przypadków w tym celu stosuje się analizatory sieci, które pozwalają mierzyć wszystkie tak na prawdę kluczowe wartości. Można tutaj podać przykład chociażby napięcia zasilania, natężenia prądu czy mocy w różnych postaciach. Dodatkowo analizator umożliwia zmierzenie współczynnika zawartości harmonicznych w przebiegu prądu czy napięcia. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków odnośnie funkcjonowania całej sieci. Im większe są harmoniczne tym bardziej odkształcone napięcie czy prąd. Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna ponieważ może wpływać na obniżenie sprawności pracujących maszyn, a nawet może powodować zakłócenia ich działania. Właśnie dlatego tak ważnym zagadnieniem jest zapewnienie dobrej jakości energii, która zasila maszyny. Dodatkowo analizator pozwala mierzyć współczynnik mocy. Parametr ten powinien być zbliżony jak najbardziej do jedności. Wtedy występują małe straty i maszyna funkcjonuje poprawnie. Spadek współczynnika mocy poniżej określonego poziomu może być sygnałem, że z sieci pobierana jest moc bierna. Ten rodzaj mocy lepiej wytworzyć w pobliżu jej zapotrzebowania. Jeśli służby utrzymania ruchu wiedzą, że zachodzi taka potrzeba można na przykład dołączyć do maszyny baterię kondensatorów, która będzie wprowadzała do układu potrzebną moc bierną.

Jak widać zmierzone parametry pozwalają podejmować decyzje, których wynikiem jest poprawa sytuacji a co za tym idzie spore oszczędności. Na rynku dostępne są przeważnie urządzenia jedno oraz trójfazowe. Te drugie są przeważnie stosowane w zakładach, gdzie na liniach produkcyjnych podłączone są do sieci maszyny o dużej mocy. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na dokładność odczytów gwarantowanych przez analizator. Im jest ona wyższa tym dokładniejsze dane dostarcza urządzenie. Obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest stałe monitorowanie i kontrola instalacji elektrycznej.