Odpowiednie zabezpieczenie poprzez odzież roboczą, jest bardzo ważne dla pracowników, wykonujących roboty remontowe oraz budowlane. Prawidłowa odzież zapobiegnie wielu podrażnieniom skóry, które mogą powstać przy pracy na budowie oraz przy pracach remontowych. Bardzo ważne jest także chronienie rąk, poprzez odpowiednie rękawice ochronne, specjalnie zaprojektowane oraz wyprodukowane z przeznaczeniem do wykorzystywania przy pracach ciężkich.

Specjalne rękawice do prac ciężkich

rękawice gloperPrzedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie prac remontowo-budowlanych, a także zatrudniający pracowników wykonujących te czynności, starają się zapewnić im odpowiednią odzież ochronną, składającą się z kasków, kombinezonów ochronnych, obuwia odpowiedniego do wykonywania prac budowlanych, a także rękawic, które służą jako ochrona dłoni pracownika. Tak wyposażony pracownik nie dozna podrażnień skóry, ani nie będzie zagrożony utratą zdrowia. Dlatego też pracodawcy starają się wyposażać pracowników w rękawice gloper, które są wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów, zapewniając jednocześnie pełną funkcjonalność oraz nie ograniczając ruchów pracownika. Może on swobodnie poruszać dłońmi, jak również wykonywać zlecone czynności, bowiem rękawice w nawet najmniejszym stopniu nie przeszkadzają w wykonywaniu prac ręcznych. Jednocześnie stanowią bardzo dobrą ochronę dla dłoni, dzięki użyciu najlepszej jakości materiałów, użytych podczas procesu produkcji, a także zapewniających dużo lepszą ochronę, od tradycyjnych materiałów, które są używane w rękawicach roboczych. Tego rodzaju rękawice można wykorzystywać do różnego rodzaju prac, nie zamykając się na prace remontowe czy też wykończeniowe. Bez żadnego problemu możemy wykorzystać najlepiej ochraniające rękawice do prac ogrodowych, czy też do instalacji sanitarnej, lub hydraulicznej. Bardzo szerokie zastosowanie mają takie rękawice przy pracach związanych z instalacjami elektrycznymi, gdyż powłoka rękawic od części wewnętrznej nie przewodzi prądu.

Zastosowanie bardzo praktycznych rękawic, a także udostępnienie ich pracownikom przedsiębiorstwa, w którym pracownicy są zatrudnieni, może zabezpieczyć ich w odpowiedni sposób przed narażeniem skóry na uszkodzenia, jak również porażenie prądem, czy też oparzenia. Rękawice dobrej marki, stosują także kierowcy przy załadunkach, oraz rozładunkach towarów, aby towar, który zostaje załadowywany na naczepę samochodu ciężarowego, nie wyślizgnął się z rąk, na co pozwala powłoka rękawic części wewnętrznej dłoni.