Jakie szkolenie powinien przejść pracownik zajmujący się utylizacją azbestu. Tak naprawdę bardzo intensywne, bez względu na to czy będzie to pracownik specjalistycznej firmy, czy też gminnej ekipy do spraw usuwania eternitu. Praca z tym materiałem jest niezwykle niebezpieczna, dlatego nie można bagatelizować wagi takiego szkolenia, zwłaszcza, że może to przynieść niepożądane konsekwencje.

Szkolenia dotyczące utylizowania azbestu

utylizacja azbestuSam proces utylizacji azbestu wydaje się niezwykle prosty. Wystarczy tylko przy użyciu dostępnych narzędzi zdemontować istniejące płyty, spakować je i wywieźć na składowisko. Jak się jednak okazuje, jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i specyfika tego materiału sprawia, że bagatelizowanie tych czynności i nie zachowanie odpowiednich procedur przyczyni się prawie na pewno do niebezpiecznych dla zdrowia wielu osób sytuacji. Na początku szkolenia pracowniczego, trzeba kursantów uświadomić, z czym mają do czynienia. Coś czego nie widać na pierwszy rzut oka nie oznacza, że tego nie ma. Trzeba zauważyć, że w momencie popularności płyt eternitowych nikt nie wiedział, że mają one tak niebezpieczne właściwości. Dopiero bardziej wnikliwe badania ukazały prawdę i jak się okazuje już trochę zbyt późno. Azbest jest niezwykle niebezpieczny, dlatego nie można dopuścić do zbytniego kontaktu z tym materiałem. Stąd właśnie tak restrykcyjne normy bezpieczeństwa i konieczność stosowania odpowiedniej ochrony w postaci masek i kombinezonów dla pracowników, dla których utylizacja azbestu to praca zawodowa. Drobiny azbestu nie mogą dostać się do naszych płuc, a zatem najlepiej jest wykonywać wszystkie prace demontażowe zabezpieczając się przed takim prawdopodobieństwem. Obserwując jednak niektóre firmy demontujące eternit można by zauważyć, że szkolenia nie wzięły sobie do serca, gdyż poruszają się bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. No cóż, nic na to nie poradzimy, poza kontrolą i nakładaniem mandatów lub zdjęciem takich fachowców z placu budowy. Wiele osób bagatelizowało i bagatelizuje ten temat do dzisiaj, dlatego apeluję do naprawdę solidnego przygotowania teoretycznego wykładowców.

Skuteczne szklenie powinno być prowadzone, przez osobę, która nie tylko posiada odpowiednią wiedzę z zakresu utylizacji eternitu, ale także odpowiednią charyzmę przyciągającą uwagę kursantów. Wszyscy wiemy, że na nudnych szkoleniach niewiele się wynosi i wszyscy marzą tylko o tym, aby już opuścić salę. Warto zatrudniać charyzmatycznych ludzi na takich stanowiskach, nawet jeśli będzie to kosztowało znacznie więcej, gdyż ma to powiązanie z bezpieczeństwem pracowników.