Istnieją tacy architekci, którzy specjalizują się w wąskiej dziedzinie swojej działalności. Jedni architekci specjalizują się w projektowani budynków mieszkalnych, drudzy w projektowaniu hoteli lub budynków użyteczności publicznej. Specjalizacja ma swoje plusy i minusy. Biuro projektowo lub biuro architektoniczne, zajmujące się kompleksową obsługą inwestycji gwarantuje nam ciągłość pracy przy jednym projekcie od fazy analizy do fazy projektowej. Jednak specjalista w jednej dziedzinie daje nam gwarancję dobrze wykonanej roboty w tej jednej dziedzinie.

Współczesny hotel i jego projektowanie

kreatywne projekty hoteli nowoczesnychZlecając jednemu biuru pracę nad analizą projektową i przygotowaniem projektu mamy wiele problemów z głowy. Jest to głównie problem z rozczłonkowaniem ośrodków decyzyjnych w procesie analizy i projektowania danego obiektu. Oczywiście, jest to problem komunikacyjny i też jest on rozwiązywalny przy posiadaniu odpowiednich funduszy. Jeżeli chcemy zaprojektować i wybudować hotel to warto zwrócić się w kierunku firm, które oferują kreatywne nowoczesne projekty hoteli. Obiekty, zrealizowane w sposób nowoczesny to bardzo szeroki temat i bardzo szeroka kategoria architektoniczna. Podstawą mówienia o nowoczesności budynku jest materiał z którego jest zrobiony, jego funkcjonalność, ekonomiczność i ergonomiczność. Dzisiejszy paradygmat budowy hotelowej opiera się na zastosowaniu materiału, który w maksymalny możliwy sposób skupią światło słoneczne we wnętrzu budynku. Stąd też, głównym budulcem fasady hoteli nowoczesnych są materiały o charakterystyce szklanej. Funkcjonalność to możliwość bezproblemowego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi poziomami oraz strefami budynku, rozważne połączenie pomiędzy strefami wypoczynkowymi, funkcjonalnymi, rozrywkowymi i sportowymi. Współczesne hotele to miejsca nie tylko do spędzania nocy, tzw. noclegownie o różnym stopniu komfortu, ale także miejsca relaksu, miejsca do spędzania czasu. Współczesny hotel, w wielu wypadkach, jest miejscem, gdzie przyjezdny spędza 90% swojego czasu w czasie wizyty o charakterze urlopowym.

Zbudowanie miejsca o charakterystyce hotelowej to cały szereg pojedynczych przedsięwzięć: od planów koncepcyjnych, polegających na zdiagnozowaniu tego, jaki ma być to hotel: od ustalenia charakterystyki hotelu, czy ma być wypoczynkowy, noclegowy czy konferencyjny, do ustalenia konkretnych rozwiązań mających służyć realizacji głównej koncepcji. Dobry i kreatywny architekt pomoże nam zarówno w dostosowaniu hotelu do naszych oczekiwań i oczekiwań przyszłych gości, a także na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu nas przez całą serię wymaganych formalności.