Pod pojęciem nowoczesności w kontekście pomiaru czasu rozumiemy zastosowania technologiczne mające na celu zapewnienie jak najmniej inwazyjnego dla sportowca sposobu pomiaru czasu, żeby jego zainstalowanie nie sprawiało problemów, aby elektroniczny pomiar czasu mógł uwzględniać międzyczasy lub bieżące położenie sportowca i w końcu, żeby pomiar był dokładny. Od precyzyjności pomiaru czasu na zawodach sportowych zależy przyszłość sportowca.

Pomiar czasu dla amatora i profesjonalisty

nowoczesny elektroniczny pomiar czasuWprowadzenie w błąd przez urządzenie do pomiaru czasu może okazać się zgubne dla sportowca. Sam spotykałem się z przypadkiem niepoprawnego sparowania mojego urządzenia do pomiaru czasu z urządzeniem GPS, dzięki czemu otrzymywałem pomiar czasu uwzględniający niepoprawną trasę. Tego typu incydenty mogą wpływać na dalszy trening sportowca. Ten, kogo czas będzie niepoprawny na plus, tzn. że zmierzono mu lepszy czas niż faktycznie miał może skupić się na innym rodzaju treningu niż ten, który powziąłby w przypadku znajomości  faktycznego czasu. Współczesne rozwiązania z dziedziny elektronicznego pomiaru czasu mają charakter dwojaki: indywidualny i zbiorowy. Nowoczesny elektroniczny pomiar czasu w aspekcie indywidualnym to rozwiązania przeznaczone dla konsumentów indywidualnych, dla których usługa dostarczania pomiaru czasu jest kwestią rozwiązań treningowo-taktycznych. Jeżeli mówimy tutaj np. o biegaczach, którzy trenują biegając średnio po 10 km po trasach nieoznakowanych, z brakiem wiedzy o dokładnej długości trasy, idealnym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po system pomiaru czasu oparty na GPS. Tego typu pomiary nie muszą być równie dokładne, jak pomiary w przypadku zawodów Formuły 1, czyli z dokładnością do 0,0000001 sekundy. Dla tego typu osoby, wystarczający będzie system pomiaru czasu w postaci zegarka z dokładnością do 0,01 sekundy. Wyniki dla biegów kalibru 10 km podaje się zazwyczaj i tak z dokładnością do sekundy. Druga grupa rozwiązań będzie przeznaczona dla użytkowników masowych i będzie dotyczyć rozwiązań uwzględniając dużą grupę osób i specyficzne warunki rozgrywania wydarzenia sportowego.

Od kwestii pomiaru czasu zależy bardzo dużo. Jest to sprawa nie tylko prestiżowa, związana z satysfakcją obecną w sporcie amatorskim, ale w przypadku sportu zawodowego jest to również bardzo ważna kwestia finansowa. Dobry pomiar czasu i dobry czas to miejsce w kadrze klubu sportowego, a dla początkującego sportowca to również środki do życia. Od dobrania dobrej metody pomiaru czasu może zależeć sukces całego przedsięwzięcia.