Występowanie w procesie karnym w roli podejrzanego lub oskarżonego nie jest łatwe i stwarza wiele niebezpieczeństw, których można uniknąć, mając po swojej stronie obrońcę od samego początku. W związku z otwarciem granic w niemal całej Europie wzrosła liczba osób wyjeżdżających do pracy za granicę. Celem polskich emigrantów, nawet przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, stały się m. in. Niemcy. Osoby, które ułożyły sobie tam życie, pracują lub zdobywają nowe kwalifikacje są tak samo narażone na popaść w konflikt z prawem.

Pomoc polskiego adwokata w Niemczech – sprawy karne

polski adwokat w niemczech - prawo karneO tym, że jesteśmy podejrzani w postępowaniu karnym o popełnieniu jakiegoś przestępstwa i prokuratura wszczęła przeciwko nam postępowanie przygotowawcze, najczęściej dowiemy się poprzez otrzymanie wezwania na stawiennictwo na policję bądź do prokuratury w celu złożenia wyjaśnień. Jako podejrzani nie mamy obowiązku składania wyjaśnień składania wyjaśnień. Jest to nasze prawo, z którego możemy skorzystać. Nie mamy też obowiązku stawiennictwa na wezwanie policji w celach przesłuchania. Polski adwokat w Niemczech – prawo karne pomoże nam w załatwieniu odpowiednich formalności. Adwokat pomoże w złożeniu wniosku o umorzenie postępowania z uwagi na bezzasadność zarzutu popełnienia przestępstwa. Złoży wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (np. w zamian za zapłatę świadczenia pieniężnego na określony cel). Wniosek o wydanie tzw. nakazu karnego, który ma formę wyroku zaocznego wydanego bez rozprawy sądowej. Jeśli na skutek postępowania przygotowawczego została zatrzymana jakaś z naszych rzeczy (np. samochód, pieniądze, telefon), to adwokat postara się ją jak najszybciej odzyskać. Odbędzie się to poprzez złożenie do prokuratury odpowiedniego wniosku o jej wydanie lub poprzez reprezentację w postępowaniu o zatrzymaną rzecz. Można też skorzystać z pomocy niemieckiego adwokata, ale nawet prosta bariera językowa, która może się pojawić, utrudni nam załatwienie nam nawet najprostszej sprawy. Utrudnia to w dużym stopniu współpracę między adwokatem a klientem.

Jeśli chodzi o prawo, w połączeniu z zamiłowaniem Niemców do jego przestrzegania nie można liczyć na to, że sprawa sama rozwiąże i nasze problemy znikną. Pracując w Niemczech, odwiedzając bliskich lub będąc tylko przejazdem musimy przestrzegać litery niemieckiego prawa. Teoretycznie, nie różni się ono zbyt wiele od naszego, lecz niekiedy nawet prosta lekkomyślność może spowodować dość poważne następstwa. W takich wypadkach dobry adwokat będzie dla nas zbawieniem.