Istnieje wiele form Zaburzeń Statyki Narządów Rodnych. Czasem zdarza się, że  dno miednicy nie jest odpowiedni silne, aby podtrzymać powszechnie stosowanie pessary pierścieniowe. Wtedy sprawdza się pessar kostkowy umiejscowiony w pochwie w sposób stabilny za pomocą efektu podciśnienia. Jednak pessar kostkowy spełnia swoje zadanie w wielu innych sytuacjach. Dzięki temu, że pessar kostkowy powoduje repozycję obniżonych organów.

Dobre pessary kostkowe

pessar kostkowy w dobrej cenieZaletą pessaroterapii jest mała inwazyjność zabiegu w leczeniu chorób z zakresu uroginekologii, co powoduje, że wykonywanie operacji jest leczeniem drugiego stopnia. Łatwa dostępność i duży wybór pessarów pozwala na wybranie modelu odpowiedniego dla anatomii miednicy pacjentki. Zakładanie paserów nie jest problematyczne. Każdy lekarz prowadzący terapię powinien szczegółowo wyjaśnić działanie pessara oraz sposób ich zakładania. W większości przypadków nie ma konieczności noszenia pessarów przez całą dobę. Jeśli nietrzymanie moczu pojawia się przy zwiększonej aktywności fizycznej możemy ograniczyć noszenie wkładki do czasu wykonywania aktywności fizycznej. Pessar kostkowy w dobrej cenie jest produktem łatwo dostępnym dla wielu kobiet. Częstość występowania obniżenia narządów miednicy u kobiet między 20 a 70 rokiem życia wynosi – 14 – 34%, w tym u nieródek – 2 – 4%, a u wieloródek – 43 – 76%. U 10 – 80% pacjentek z obniżeniem narządów miednicy występuje nietrzymanie moczu, u 10 – 30% występuje dodatkowo nietrzymanie stolca, przewlekłe zaparcia – 6 – 67%, a na dyspareunię skarży się od 8 – 69% kobiet. Pomimo doskonalenia i rozszerzania się wariantów metod terapeutycznych uroginekologii tylko około 10% pacjentek uznaje się całkowicie wyleczonych przez specjalistę, 40% zauważa poprawę, ale aż 50% nie miało żadnej poprawy w dolegliwościach. W ciągu całego życia kobiety ryzyko konieczności poddania się operacji z powodu zaburzeń statyki i/lub nietrzymania moczu wynosi 11%. Powszechne występowanie zaburzeń i niesatysfakcjonująca efektywność terapeutyczna stosowanych metod zmusza lekarzy do stosowania nowatorskich metod.

Zabiegi z użyciem pessarów mogą zastąpić efekty operacji ginekologicznej, uroginekologicznej lub położniczej. Pomagają poprawić komfort życia pacjentki w oczekiwaniu na operację oraz zdiagnozować ukryte nietrzymanie moczu. Obszarami działania pessarów są ginekologia – profilaktyka i leczenie obniżenie pochwy i macicy, uroginekologia – profilaktyka i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu, położnictwo – niewydolność ciśnieniowo – szyjkowa.