Duże obiekty sportowe, które znane były z organizacji bardzo popularnych imprez masowych gromadziły ogromne ilości publiczności. Większość takowych nie była jednak projektowana z myślą o zapewnieniu dostatecznie dużej ilości miejsc parkingowych dla gości oraz sportowców, wywołując nierzadko mnóstwo problemów i skarg, mogących być rozwiązanymi dość szybko. Nasz obiekt należał właśnie do tego rodzaju starych konstrukcji, z bardzo symboliczną przestrzenią parkingową.

Zautomatyzowany parking do obiektów sportowych

Systemy parkingoweNiedawna decyzja o podniesieniu standardu obiektu do najnowszych i najwyższych poziomów umożliwiła nam zawnioskowanie o zbudowanie parkingu, wyposażonego w równie wysokiej jakości systemy automatyzacji. Nowoczesne systemy parkingowe, jakie coraz częściej pojawiały się na obiektach wysokiej klasy, ułatwiały nie tylko operowanie całym parkingiem, ale również poruszanie się po takowym, oraz wyznaczanie stref dla gości czy personelu. Mogły być one co prawda montowane na już istniejących przestrzeniach parkingowych, aczkolwiek ich instalacja przebiegała najłatwiej właśnie w trakcie konstrukcji parkingu, gdzie system mógł być dopasowany do przestrzeni o wiele lepiej i sprawniej. System zajętości miejsc był bodaj najważniejszą częścią automatyzacji, gdyż umożliwiał uniknięcie dość często przejawiającego się problemu z dostępnością miejsc i ich położeniem. Parking był bowiem podzielony na strefy na każdym poziomie, a przy wjeździe do każdej z nich znajdował się czytelny monitor, wskazujący ilość i położenie wolnych miejsc. Dowolne miejsca parkingowe mogły być jednak zarezerwowane i oznaczone jako zajęte, a dla lepszego oznaczenia takowych, były oświetlane czerwonymi lampami, wskazującymi niedostępność konkretnego miejsca parkingowego. Ograniczenie prędkości i mobilności na terenie parkingu było równie ważnym elementem systemu, zapobiegającym nadmiernej brawurze czy braku rozsądku wśród kierowców.

Płyty naciskowe, umieszczone pod jezdnią, rejestrowały prędkość poruszających się samochodów, i w razie potrzeby podnosiły stopery drogowe, bardzo efektywnie wymuszające przestrzeganie nakazów zachowania bezpiecznej prędkości na terenie parkingowym. Dostęp do wnętrza był również ograniczony automatycznymi szlabanami dostępowymi, umieszczonymi przy wszystkich wjazdach dostępnych dla gości. Były one podnoszone tylko na czas przejazdu. W razie próby nieupoważnionego przejazdu, dostęp do wnętrza był blokowany za pomocą zapór podnoszonych na drodze przejazdu dostępowego.

 

Kategorie: Remonty