Postęp technologiczny jest widoczny we wszystkich dziedzinach życia sprawiając, że wiele czynności staje się znacznie łatwiejszych w wykonaniu. Dotyczy to również szeroko pojętego budownictwa, do którego wkroczyły bardzo dobre materiały oraz urządzenia. Bardzo dobrym przykładem zastosowania innowacyjnych metod jest bezinwazyjne układanie wszelkiego typu rurociągów za pomocą tzw. przewiertów sterowanych wykorzystujących zasady radiolokacji.

Innowacyjne przewierty HDD

przewierty horyzontalneNowoczesne metody układania rurociągów różnego typu wykonywane są coraz częściej przy wykorzystaniu bezinwazyjnej metody jaką są przewierty horyzontalne wykorzystujące znaną z innych branż technologię radiolokacji magnetycznej oraz elektromagnetycznej. Jest to metoda ograniczająca w sposób znaczący koszty układania linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych oraz wielu innych. Wynika to z braku naruszania infrastruktury znajdującej się na powierzchni gruntu ponieważ jest to metoda bezwykopowa. Z powodzeniem można jej używać do przeprowadzenia rurociągów pod ciągami komunikacyjnymi, ciekami wodnymi, ogrodzeniami i innymi przeszkodami. Do przeprowadzenia prac tego typu używa się wysoce specjalistycznego sprzętu. Wykonanie prac związanych z instalacją rurociągu przebiega w trzech etapach. Pierwszym z nich jest wykonanie parabolicznego wiercenia pilotażowego, które wyznacza trajektorię przebiegu przyszłego rurociągu. Właściwy przebieg wiercenia przy użyciu głowicy umieszczonej na żerdziach obrotowych jest możliwy dzięki zastosowaniu sondy, nad którą czuwa operator. Kierunek wiercenia jest utrzymywany dzięki płytce sterowniczej umieszczonej za głowicą. Drugi etap prac jest ściśle zależny od wykonania wiercenia pilotażowego i polega na jego poszerzaniu poprzez rozwiercanie. Przebieg tego stadium prac jest możliwy do wykonania dzięki tzw. rozwiertakom o średnicach dopasowanych do założeń projektowych. W wielu przypadkach rozwiercania dokonuje się w kilku etapach do osiągnięcia właściwej średnicy. Wszystkie prace związane z przewiertem horyzontalnym wymagają podawania płuczki bentonitowej, która spełnia wiele funkcji. Zmniejsza bowiem tarcie pomiędzy gruntem, a wiertłem i żerdziami, chłodzi głowicę, pomaga w usuwaniu rozwierconego gruntu oraz wzmacnia ściany wierconego kanału. 

Wprowadzenie elementów konstrukcyjnych rurociągów do gruntu ma miejsce podczas ostatniego rozwiercania. Rury podczepia się do rozwiertaka za pośrednictwem krętlika, który zapobiega obracaniu się rur. Przedsiębiorstwa świadczące usługi przewiertu sterowanego wyceniają usługę głównie na podstawie średnicy i długości budowanej linii.