Zaburzenie rozpoznawanie barw dotyka kilku procent mężczyzn i o wiele mniejszy odsetek kobiet. Mowa oczywiście o daltonizmie. Zaburzenie to polega w dużej mierze na niezdolności rozróżniania określonych kolorów. W niektórych przypadkach daltonista w ogóle nie rozróżnia żadnych barw. Przyczyną jest brak funkcjonowania określonych czopków w oku. Do tej pory powszechnie uważało się, że daltonizmu nie można w żaden sposób wyleczyć ani nawet skorygować.

Okulary dla osób z daltonizmem zrewolucjonizowały rynek

okulary dla daltonistówŚlepota barw dotyczy w głównej mierze mężczyzn. Jest to wada związana z mutacją genu zlokalizowanego na chromosomie X. Gen ten jest recesywny, a zatem potrzeba dwóch jego wariancji, żeby zaburzenie się ujawniło. Kobiety najczęściej są jedynie nosicielkami wadliwego genu i mogą go przekazać swoim dzieciom. Mężczyźni są bardziej narażeni na daltonizm, ponieważ posiadają tylko jeden chromosom X. Warto jednak podkreślić, że trudności w rozpoznawaniu barw w niektórych przypadkach mogą wynikać z uszkodzenia dróg wzrokowych lub siatkówki. Wówczas mowa o daltonizmie nabytym. Daltonizm można wykryć już u kilkuletnich dzieci dzięki specjalistycznym badaniom wzroku. W tym celu lekarz wykorzystuje zazwyczaj tablice pseudoizochromatyczne. Warto podkreślić, że wtórny daltonizm jest praktycznie nieuleczalny. W przypadku schorzenia nabytego pomocna okazuje się operacja wzroku. Warto jednak podkreślić, że specjalne okulary dla daltonistów umożliwiają widzenie barw. Zostały skontrowane całkiem niedawno przez światowej sławy naukowców. Okulary zawierają specjalne soczewki zaopatrzone w warstwę zmieniającą spektrum światła. W pewnym sensie okulary tego rodzaju działają podobnie do czopków w oku odpowiedzialnych za prawidłowe rozróżnianie barw. Najnowsze badania są bardzo obiecujące. Okulary pozwalają na pełne rozróżnianie barw w ponad osiemdziesięciu procentach wszystkich przypadków daltonizmu. Trzeba również podkreślić, że technologia ta jest na bieżąco udoskonalana, a zatem w niedługim czasie wszystkie osoby z daltonizmem będą miały szansę zobaczyć świat na nowo.

Daltoniści wcale nie musza być skazani na ślepotę barw do końca życia. Specjalne okulary posiadające soczewki zmieniające reakcję oczu na światło pozwalają na widzenie pełnego zakresu barw. Okulary tego rodzaju stanowią przełom w leczeniu daltonizmu. Skonstruowane zostały dzięki jedynej w swoim rodzaju technologii. Warto podkreślić, że okulary dla osób cierpiących ze ślepotą barw są skuteczne w ponad osiemdziesięciu procent przypadków.