Bardzo ważne jest, aby przed dokonaniem jakiegokolwiek pomiaru w dziedzinie biochemii odpowiednio przygotować próbkę do badań. Na dokładność pomiaru ma wpływ stężenie próbki, jej jednorodność, czy zdolność rozpraszania światła. Należy też przygotować przewidywaną wielkość cząsteczek i ich stężenie, ponieważ każda próbka ma optymalny do pomiaru swój zakres stężenia, a przy zbyt niskim stężeniu, ilość rozpraszanego światła może być niewystarczająca do dokładnego badania.

Na czym polegają analizy wielkości cząstek?

analiza wielkości cząstekNajlepiej sprawdza się sprzęt, który mierzy i bada cząsteczki przy użyciu lasera. Analiza wielkości cząstek powinna być dokładna, dlatego laserowe analizatory mają o wiele większe możliwości pomiarowe. Pozwalają na określenie wielkości cząstek w proszkach, koloidach, zawiesinach, emulsjach. Do swojego pomiaru wykorzystują zjawisko rozpraszania światła laserowego, a wielkość cząsteczki jest powiązana z intensywnością rozpraszanego światła w czasie. Często uwzględniają też oddziaływanie fali świetlnej z badaną próbką na wyznaczenie minimalnej i maksymalnej intensywności jego rozpraszania. Pomiar w takich analizatorach cząstek dokonywany jest dzięki zastosowaniu techniki dynamicznego rozpraszania światła. Polega to na przejściu światła lasera przez próbkę, co wprawia je w drganie, rozproszenie i wtórne fale elektromagnetyczne. Analizowana jest więc fluktuacja światła laserowego, które jest rozpraszane. Obecnie istnieją nowoczesne analizatory wielkości cząstek, które potrafią analizować nano i mikrocząsteczki. W praktyce umożliwiają one na przykład uzyskanie rozkładu uziernienia proszków, dostarczenie wielu informacji o cząsteczkach, pod względem ich wielkości, kształtu, jednorodności oraz stężenia. Poprzez taką analizę cząsteczki zbyt małe, uszkodzone czy występujące między nimi zanieczyszczenia mogą być szybko identyfikowane i wyłapywane. Aparaty do takich metod są bardzo dokładne i posiadają specjalne oprogramowania ułatwiające pracę na nich. Takie oprogramowanie jest bardzo proste w obsłudze i potrafi zapisywać pomiary.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy posiadamy produkt o odpowiednim uzierniniu, powinniśmy skorzystać z wyżej wymienionych pomiarów. Dzięki nim możemy także kontrolować procesy produkcyjne, prowadzić profesjonalne badania naukowe, wdrożenia technologiczne. Uczelnie i instytucje naukowe korzystają z takich badań i pracują na urządzeniach mierzących cząsteczki. Są to podstawowe pomiary, umożliwiające prowadzenie wszelkiego typu doświadczeń.