Odtwarzanie izolacji pionowej to jeden z podstawowych etapów prac iniekcyjnych. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie wtórnej izolacji zewnętrznej. W niektórych sytuacjach jest to bardzo utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Iniekcja kurtynowa to święty Graal iniekcji. Wszyscy o niej mówią ze względu na wysoki koszt i trudność wykonania. Jest doskonałym rozwiązaniem, gdy nie mamy innych możliwości uszczelnienia muru piwnicy.

Jakie jest zastosowanie kurtyny iniekcyjnej?

kurtynowa iniekcja ciśnieniowa - cenaIzolacje strukturalne oraz kurtynowe wykonane są przede wszystkim w budynkach już istniejących. Niekiedy są to budynki niedawno wzniesione, w których wykonano wadliwe izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne (dotyczy to najczęściej garaży wielopoziomowych pod centrami handlowymi, w których poziom wody gruntowej znajduje się kilka metrów powyżej poziomu posadzki w pomieszczeniach), lub budynki historyczne, w których izolacje przeciwwilgociowe uległy degradacji albo nie zostały wykonane. Te izolacje są najczęściej wykonywane w centrach miast, gdzie położono nową nawierzchnię (np. na rynku), a jednocześnie nie wykonano pionowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian piwnicznych budynków okalających płytę. Kiedy zewnętrzne izolacje pionowe przyległych budynków można wykonać jedynie w gruncie i od wewnętrznego lica ściany piwnicznej. W budynkach przyległych do uczęszczanych pasaży handlowych, ciągów komunikacyjnych etc., gdy nie jest możliwe wykonanie wykopu w chodniku w celu odtworzenia zewnętrznej izolacji pionowej. W przypadku gdy do elewacji dochodzą podcienie lub arkady, ew. w budynku znajdują się sklepienia i wykonanie z wykopów zewnętrznych ze względów konstrukcyjnych byłoby droższe niż wykonanie specjalistycznych izolacji. W szczególnych przypadkach, gdy np. ciek rzeki dochodzą bezpośrednio do ścian piwnicznych budynków (np. rzeka Młynówka w Cieszynie). Kurtynowa iniekcja ciśnieniowa – cena zaczyna się już w tysiącach złotych. Jest to jeden najdroższych i najbardziej wymagających procedur w świecie budownictwa.

Izolacje kurtynowe wykonuje się w przegrodach zawilgoconych i mokrych. Możliwe jest także wykonanie iniekcji po wodą. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych niezbędna jest dogłębna diagnostyka istniejącego stanu. Iniekcję można stosować do powierzchniowych uszczelnień, poziomych, jak i pionowych, uszczelnień strukturalnych murów i uszczelnień przez rysy, pustki lub dylatacje. Iniekcja jest metodą stosowaną do naprawy konkretnego uszkodzenia, nie eliminuje przyczyn jego powstania.

Kategorie: Remonty