Pielęgniarki muszą monitorować występowanie bólu u pacjentów, ich rodzaje i natężenie. Od lokalizacji bólu, jego przyczyny i siły zależne jest leczenie, ponieważ lek musi być adekwatny do tych parametrów. Należy prowadzić kartę oceny bólu i zapisywać wszelkie zmiany w odczuwaniu bólu przez pacjenta oraz skutek działania zastosowanych leków.

Różne rodzaje bólu, a jego łagodzenie

ciągłe monitorowanie bóluBól może towarzyszyć ludziom w różnych sytuacjach, występuje po operacjach czy podczas przechodzenia wielu chorób. Według Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu nieprzyjemne odczucia fizyczne i psychiczne, które powstaje wskutek urazu lub chorób. Wiąże się z cierpieniem, dyskomfortem oraz często frustracją. Istnieje kilka kategorii bólu, nalezą do nich między innymi bóle neuropatyczne, głowy, w chorobach nowotworowych czy bóle przewlekłe osób starszych. Polskie Towarzystwo Badania Bólu prowadzi szkolenia dla personelu medycznego w zakresie metod oceniania i sposobów łagodzenia bólu. Szpital może uzyskać certyfikat „Szpital bez bólu”. Do jednego z zadań personelu medycznego należy ciągłe monitorowanie bólu pacjentów. Często źle dobrane leki mogą prowadzić do różnych powikłań. Pielęgniarki bardzo często do oceny bólu wykorzystują 10 stopniową skalę, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, a 10 jest bólem nie do zniesienia. Pacjent posługując się tą skalą określa jaki poziom bólu go dotyczy. Podczas monitorowania bólu pacjenta należy wziąć pod uwagę czynniki, które mogą zaburzać jego postrzeganie bólu, takie jak stan emocjonalny. Pielęgniarka zobowiązana jest do dokumentowania leczenia bólu pacjentów. Aby móc precyzyjnie uśmierzyć dolegliwości bólowe należy wziąć pod uwagę jego natężenie, przyczyny, lokalizację, zastosowane leczenie, oraz to jak ból wpływa na jakość życia pacjenta. Do diagnozy bólu stosuje się badania przedmiotowe i badania pomocnicze takie jak badania laboratoryjne. Należy również monitorować działania niepożądane, występujące po zastosowanym leczeniu i odpowiednio na nie reagować, aby zminimalizować dyskomfort pacjenta. Dobra diagnoza pomoże na odpowiednie dobranie leków przeciwbólowych.

Pacjenci mogą cierpieć na bóle przewlekłe bądź na nagle występujące o większym natężeniu. Bóle można podzielić również na przewidywalne oraz takie nieprzewidywalne. W łagodzeniu silnych bólów pacjentów z nowotworami stosuje się leki opioidowe. Należy dobrać odpowiednią dawkę, aby uniknąć tak zwanego bólu końca dawki, kiedy przed podaniem kolejnej dawki, poprzednia przestaje już działać.