Nielegalne składowiska śmieci są poważnym problemem dla wielu krajów, szczególnie w Europie. Dlatego też rządy wielu państw, w tym Polski, podejmują działania aby ograniczyć ich występowanie. W związku z tym obecnie firma nie może przewozić śmieci bez uzyskania zezwolenia.

Jakie pozwolenie uzyskać aby przewozić odpady?

transport odpadów a pozwolenieW ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo poważnym problemem stały się nielegalne składowiska śmieci. Aby z nimi walczyć, rządy większości krajów europejskich podjęły różne działania mające na celu ograniczyć powstawanie tego typu składowisk. Wiązały się one bowiem z zagrożeniem dla środowiska na masową skalę, a także z poważnymi niedogodnościami dla okolicznych mieszkańców. Dlatego też obecnie żadna firma nie może sobie pozwolić na transport odpadów a pozwolenie jest już wymagane od każdego, nawet mniejszego przedsiębiorstwa. Aby uzyskać pozwolenie na transport odpadów, trzeba podjąć różne czynności, w zależności od tego, w którym kraju staramy się o takie zezwolenia, a także jak dużą ilość odpadów chcemy przewieźć.  I tak na przykład  w Niemczech aby postarać się o pozwolenie na transport odpadów, trzeba zarejestrować się na odpowiednim portalu internetowym, podając niezbędne informacje o firmie i przesyłać skanem odpowiednie, wymagane zaświadczenia. W tym kraju można strać się o tymczasowe, jak i nieograniczone zezwolenie na przewóz odpadów. Oczywiście prawo niemieckie inaczej podchodzi do firm zagranicznych, a  inaczej do niemieckich. W Polsce sprawa jest rozpatrywana na szczeblu regionalnym. Aby móc uzyskać pozwolenie na przewóz śmieci, zazwyczaj trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenie od władz gminy. W tym celu trzeba pobrać wzór wniosku znajdującego się na stronie internetowej starostwa, a następnie złożyć go w wymaganym terminie. W tym momencie transport odpadów możliwy jest albo drogą morską, albo samochodem czy też drogą lotniczą. Zezwolenie na transport odpadów w każdym przypadku jest wydawane na okres dziesięciu lat. W przypadku, gdy takiego pozwolenia nie uzyskamy a mimo to będziemy próbować przewozić odpady, grożą nam surowe kary dochodzące nawet do dziesięciu tysięcy złotych. Warto więc postarać się o takie zaświadczenie, którego uzyskanie nie jest sprawą trudną.

Nielegalne składowiska odpadów są bardzo niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Z tego też względu coraz więcej krajów wymaga uzyskiwania pozwoleń na przewożenie śmieci. Dzięki temu można uniknąć wszelkiego rodzaju nadużyć na tym polu i zatroszczyć się o środowisko naturalne, a także o okolicznych mieszkańców.