Studnie są bardzo ważnym elementem wielu gospodarstw, w szczególności rolnych. Dzięki nim bowiem możliwe jest czerpanie wody pitnej bez zwiększonych kosztów związanych z wysokimi rachunkami za pobór wody. Oczywiście studnie są obecnie bardzo ważnym elementem całej instalacji do pobory wody.

Zastosowanie przejść szczelnych

zewnętrzne przejścia szczelne do studni betonowychStudnie, mimo upływu lat, w dalszym ciągu zachowują swoją popularność. W niektórych gospodarstwach jest to nadal jedyne źródło wody pitnej, w innych korzystanie ze studni umożliwi pobór dużych ilości wody do utrzymania gospodarstwa bez zwiększonych kosztów. Studnie są również bardzo istotnym elementem przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze względu na to, że pobór wody pitnej w obecnych czasach odbywa się na sposób automatyczny, przy pomocy specjalnych pomp, ważne jest bardzo, aby cała taka instalacja zachowywała szczelność. Do tego najczęściej wykorzystuje się zewnętrzne przejścia szczelne do studni betonowych. Przejścia szczelne to zazwyczaj wykonane z poliuretanów odcinki rur, które umożliwią zachowanie odpowiedniego poziomu szczelności, gdy instalacja przechodzi przez obudowę studni. Jak się bowiem okazuje, to właśnie te miejsca, zwane także przepustami, są najbardziej zagrożone powstaniem wycieków i nieszczelności. Jak wiadomo, nieszczelność w tych miejscach mogłaby spowodować znaczny spadek jakości wody czerpanej ze studni, w szczególności gdy mówimy o studniach głębinowych. Podobnych przejść bardzo często używa się, aby zabezpieczyć instalację pobierającą wodę ze studni przechodzącą przez ściany budynku. Przejścia szczelne mają nie dopuścić, aby rury instalacji miały bezpośrednią styczność  z krawędziami otworu w obudowie studni, co mogłoby spowodować uszkodzenie powierzchni tej instalacji. Dodatkowo, przejścia szczelne maja za zadanie uchronić całą instalacje przed uszkodzeniem w wyniku przepływu wody pod bardzo dużym ciśnieniem. Dobór przejść szczelnych zewnętrznych powinien być podyktowany ich faktyczna odpornością i tym, jaki poziom bezpieczeństwa zapewnią. Dlatego też powinno się wybierać jedynie takie, które posiadają odpowiednie certyfikaty, potwierdzające ich skuteczność oraz odporność. Dzięki tmeu, stosowanie tych przejść szczelnych zagwarantuje, że pobór wody ze studni będzie w pełni bezpieczny.

Studnie w dalszym ciągu odgrywają bardzo ważną role w wielu gospodarstwach. Bardzo często są one ważnym elementem jakiejś instalacji, na przykład oczyszczalni ścieków. Z tego też względu, instalacje czerpiące wodę ze studni powinny być odpowiednio uszczelnione, szczególnie gdy przechodzi ona przez obudowę studni czy ściany.

Kategorie: Remonty