Popularność studni od kilkunastu lat stopniowo się zmniejsza, ale nie oznacza to, że obecnie kompletnie się ich nie wykorzystuje. Studnie bowiem to jedyny sposób, aby bez dodatkowych kosztów wykorzystać znaczne ilości wody, na przykład do utrzymania gospodarstwa. Ważne jest jednak, aby studnia byłą wybudowana we właściwy sposób.

Gdzie powstają studnie głębinowe?

bezpieczna studnia głębinowa we WrocławiuNiegdyś studnie były jedynym sposobem aby korzystać z wody pitnej na gospodarstwie. Obecnie jednak, rolę studni przejęły instalacje kanalizacyjne jak również wodociągowe. Nie oznacza to jednak, że studnie przestały być kompletnie potrzebne – nadal na wielu gospodarstwach nie ma bowiem możliwości podłączenia się do instalacji kanalizacyjnej. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem pozostaje bezpieczna studnia głębinowa we Wrocławiu. Studnia głębinowa jest najlepszym rodzajem studni, gdyż daje dostęp do najlepszych pod względem jakości zasobów wód głębinowych. Dzięki temu z takiej studni można czerpać wodę nawet w celach konsumpcyjnych, co w przypadku studni gruntowych nie jest zalecane ze względu na groźbę zatrucia. Obecnie studnie głębinowe są bardzo ważnym elementem instalacji przydomowych zastępujących kanalizację. Zasilają one samą oczyszczalnie, jak również zaciągana jest z nich woda płynąca z kranów, dzięki specjalnej pompie. Dzięki temu całe rozwiązanie wygodą korzystania nie odbiega zbytnio od wygody korzystania z kanalizacji. Oczywiście należy pamiętać o tym, że aby studnia głębinowa mogła posiadać swoje zalety, musi być wybudowana we właściwy sposób. Wybudowanie takiej studni musi być przede wszystkim poprzedzone przeprowadzeniem odpowiednich badań gruntu, które pozwalają ustalić, na jakiej głębokości znajdują się zasoby wód głębinowych i czy na trasie odwiertu nie napotkamy żadnych przeszkód takich jak kamienie. Następnie, jeśli wynik badań geologicznych na to pozwala i uzyskamy odpowiednie pozwolenia, można przystąpić do wykonania odwiertu. Tutaj potrzebne nam będzie pomoc profesjonalnej firmy, wyposażonej w odpowiedni sprzęt konieczny do wykonania takich prac ziemnych. Po wykonaniu odwiertu należy go zabezpieczyć, najczęściej przy pomocy rury z polipropylenu, odpornej na rozszczelnienia nawet po kilkudziesięciu latach od montażu.

Studnie dające dostęp do wód głębinowych to najlepsza alternatywa dla kanalizacji. Taka studnię można używać jaką rozwiązanie opcjonalne dla kanalizacji, gdyż może być ona elementem instalacji oczyszczającej ścieki znajdującej się obok domu. Ważne, aby budowę takiej studni poprzedzić badaniami gruntu, określającymi na jakiej głębokości znajduje się źródło wód podziemnych.

Kategorie: Remonty