Budowa nowego domu w Jaśle często łączy się z odwiertami nowej studni. Lokalne firmy zajmujące się wierceniem studni ustalają  cenę na podstawie głębokości studni. Kluczową informacją dla nabywców domów w okolicy Jasła jest głębokość z jaką należy wykopać studnię aby zapewnić niezawodną i  czystą wodę. Im głębsza studnia tym wyższy koszt . W większości przypadków wystarczy dowiedzieć od agencji państwowych jak głębokie są studnie w sąsiedztwie. Dzięki zbadaniu głębokości okolicznych studni można uzyskać ogólne wyobrażenie jaki poziom osiągnie studnia.

Przeprowadź badania nad studnią wodną

studnie głębinowe - jasłoWiększość nowych studni wykopanych w Jaśle to studnie głębionowe. Budowane poprzez odwiercenia w podłożu pod glebą i czerpanie z wody przepływającej między skałami. Woda z takiego żródła  jest  wysokiej jakości pomimo, iż  zawiera wyjątkową ilość minerałów wywołujących efekt twardej wody. Jedną z zalet studni głębionowych zwłaszcza podczas suszy jest mniejsze narażenie na skutki pogody w porównaniu do płytkich studni. Wyniki można złagodzić podczas wykonania głębszych odwiertów. Głębokość studni  zależy od wydajności oraz ilości wody wypływającej ze studni w danym przedziale czasu. Przeciętna studnia daje wystarczającą dzienną ilość wody jak na okoliczne studnie głębinowe – jasło zaopatruje przeciętną długość na 200 metrów wody. Zaleca się aby studnia została wykopana jak najgłębiej. Jednakże jeśli studnia ma 700 metrów głębokości to wydajność jest wystarczająca. Większe głębokości oznaczają, że studnia jest mniej podatna na suszę. Bardziej wszechstronnym sposobem pomiaru plonów jest onserwacja przepływu w dłuższym okresie czasu. Większość obszaru Polski ma dobrą sytuacją ponieważ znajduje się w okolicy bogatej w źródła czystej wody. Są jednak regiony w których geologia gleby i podłoża skalnego znacząco wpływa na głębokość wykopów studni. Wybrana firma wiertnicza  przeprowadza konsultacje  i badania formacji skalnych, głębokości wód gruntowych, prawdopodobnych zmian wód gruntowych lub zmian jakości wody. Po utworzeniu sprawozdania z usługi wystarczy przejrzeć dokumenty online.

Mieszkańcy Jasła przez dziesiątki lat temu korzystali ze studni jako źródła wody w gospodarstwach domowych. Szacuje się, że w miastach większość mieszkańców nadal jest uzależnionych od prywatnych studni. W miarę rozwoju farm i innych nieruchomości na przestrzeni lat niektóre ze starszych studni, które kiedyś były używane do zaopatrzenia w wodę zostały porzucone na rzecz bardziej nowoczesnych. Jeśli na posiadłości znajduje się stara studnia lub coś co może być starą studnią warto zadzwonić do licencjonowanego specjalisty ds. studni i  upewnić się, że jest odpowiednio uszczelniona. W większości województw właściciele nieruchomości są zobowiązani do ujawnienia obecności opuszczonej studni na długo przed sprzedażą domu. Jednak w niektórych przypadkach opuszczone studnie nie przedstawiają precyzyjnej dokumentacji.