Rozwój nowych technologii ma ogromne znaczenie dla większości branż, ułatwia bowiem prowadzenie procesów technologicznych poprzez ich przyspieszanie i poprawianie jakości. Bardzo ciekawie to wygląda w przypadku układania rurociągów w sposób bezwykopowy metodą przewiertów sterowanych. Konsekwencją dla otrzymania tego trendu są różnorodne bezinwazyjne metody naprawy linii przesyłowych bez konieczności wykonywania wykopów.

Oszczędne sposoby naprawy pękniętych rurociągów podziemnych

bezwykopowa naprawa rur od wewnątrzW przypadku awarii rurociągów podziemnych stajemy przed widmem rozkopanych chodników i ulic. Przed oczami mamy hałdy ziemi i wszechobecny chaos. Dzięki nowym technologicznie rozwiązaniom można tego uniknąć. Istnieją sposoby, które są tańsze, mniej uciążliwe i przyjazne dla środowiska. Przedsiębiorstwa, których domeną jest bezwykopowa naprawa rur od wewnątrz proponują kilka rozwiązań. Wszystkie z nich są bardzo skuteczne i doprowadzają rurociągi do stanu normalnego funkcjonowania na długie lata. Wykonanie prac naprawczych rurociągów tymi metodami ma ogromne znaczenie dla zminimalizowania kosztów oraz daje możliwość bardzo szybkiego usunięcia awarii. Jedną z proponowanych metod naprawczych w przypadku gdy naprawy wymaga jedynie bardzo mała część rurociągu (punkt) stosowana jest metoda punktowa określana także jako shortlining. Stosuje się ją przy rozszczelnionych łączeniach rur, miejscowych pęknięciach itp. Proces naprawy poprzedza wprowadzenie do rurociągu kamery lokalizującej usterkę. Naprawy dokonuje się tzw. packerami czyli balonami z nałożonymi na ich powierzchnię nasączonymi żywicami okładzinami. Packer zostaje doprowadzony do miejsca pęknięcia i następuje nadmuchanie balona, który dopasowuje bardzo dokładnie nasączoną wykładzinę tworząc na obwodzie gładką powierzchnię. W przypadku konieczności naprawy długich odcinków rurociągu stosuje się metodę „rura w rurę” polegającą na wciągnięciu do starego rurociągu nowych rur PVC. Metoda taka powoduje nieznaczne zmniejszenie przekroju rurociągu. Kolejna, bardzo innowacyjna metoda oparta jest na wprowadzaniu w miejsce pęknięcia śliskiej trwałej masy polimerowej. 

Proponowane metody naprawcze oparte na nowoczesnych technologiach są bardzo skuteczne przez długi czas. Oszczędność czasu i pieniędzy, a także nie doprowadzenie do zniszczeń infrastruktury naziemnej to podstawowe zalety bezwykopowego usuwania awarii podziemnych rurociągów. Wszystkie przedstawione rozwiązania są szczegółowo opisane na stronach internetowych firm świadczących tego rodzaju usługi.