Wszelkiego rodzaju biura, urzędy administracji publicznej, czy nawet jednostki budżetowe, mają jedną wspólną cechę, każdego roku „produkują” dziesiątki ton różnego rodzaju dokumentacji, która jest wykorzystywana w ich codziennej pracy, a także przekazywana między różnymi działami i samymi jednostkami. Przetwarzanie tej dokumentacji wiąże się ze ściśle określonymi procedurami, szczególnie jeżeli zawiera ona dane osobowe, które są danymi wrażliwymi i podlegają ochronie na mocy samego prawa. Ostatnie zmiany w prawie położyły jeszcze większy nacisk na obowiązki administratorów danych osobowych w różnego rodzaju placówkach dot. obowiązku zabezpieczenia poszczególnych danych.

Tarnator C1 – wydajna niszczarka w ochronie danych

wydajna niszczarka tarnator c1Obowiązujące przepisy prawa nakazują osobom, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, szczególną troskę o bezpieczeństwo tych danych, a także nieujawnianie ich osobom postronnym, które nie posiadają odpowiedniego upoważnienia, od administratora danych osobowych w danej firmie, czy placówce. Dodatkowo każdy podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych, powinien posiadać politykę prywatności, która określa sposób i zakres przechowywanych i przetwarzanych danych. Administratorzy danych osobowych muszą wprowadzić odpowiedni system zabezpieczeń, zarówno fizycznych, jak i elektronicznych, które nie pozwolą na wyciek danych, a także na nieuprawniony do nich dostęp. W tym celu stosowane są takie zabezpieczenia jak np. hasła w systemach komputerowych, szyfrowanie danych, szafki zabezpieczone kluczem, kody zabezpieczające drzwi, a także niszczarki, które pozwalają niszczyć dokumenty, które mogą zawierać poufne dane. Ważne jest by pracownicy, którzy tworzą dokumentację, również niszczyli tą sporządzoną błędnie. W tym wypadku doskonałym rozwiązaniem jest wydajna niszczarka Tarnator C1, która pozwala na zniszczenie wielu dokumentów, charakteryzuje się długą żywotnością i niezawodnością. Wykorzystanie takiego sprzętu pozwala na bezproblemową pracę z dokumentacją, a także na zabezpieczenie tej, która została sporządzona błędnie poprzez jej zniszczenie.

Coraz większą uwagę przykłada się do ochrony danych osobowych, wynika to bezpośrednio z przepisów, dlatego też wszyscy, którzy takie dane przetwarzają, muszą się do nich dostosować i zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Dokumentów, które zawierają dane osobowe, nie wolno wyrzucić do śmieci, należy je zniszczyć. Nie trzeba korzystać z profesjonalnej firmy w tym zakresie, lecz przeszkolić pracowników w zakresie korzystania z urządzeń takich jak niszczarki i wdrożyć odpowiednie procedury.