Przewody elektryczne przewodzące prąd, znajdują zastosowanie zarówno podczas montażu nowej instalacji elektrycznej, jak również do zasilania urządzeń elektrycznych. Nie możliwe byłoby użycie niektórych urządzeń, których uruchomienie wymaga dostępu do energii elektrycznej. W tym celu, znajdują zastosowanie przewody, do podłączenia urządzenia pod gniazdo elektryczne. Każdy przewód elektryczny, powinien zostać uprzednio przystosowany do bezpiecznego podłączenia.

Przecinanie przewodów elektrycznych

cięcie przewodów na wymiarDlatego też producenci urządzeń elektrycznych, załączają w zestawie z urządzeniem przewód zasilający, odpowiednio przystosowany do zapewnienia funkcjonowania urządzenia w jak najlepszy sposób. Użycie jakiegokolwiek innego przewodu do zasilenia urządzenia elektrycznego, może wpływać na pogorszenie funkcjonalności urządzenia, a także spowodować jego uszkodzenie, nawet jeśli złącza przewodu są identyczne. Wówczas problemem okazuje się sposób przepływu energii elektrycznej przez przewód, posiadający określoną ilość zastosowanych kabli. W celu przystosowania danego urządzenia do prawidłowego i bezkonfliktowego działania, producenci stosują stały przewód, którego użytkownik urządzenia nie jest w stanie odłączyć od urządzenia. Podczas montażu instalacji elektrycznej w budynku, a także podczas konstruowania przewodów zasilających do urządzeń elektrycznych, konieczne jest także określenie długości kabla. Cięcie przewodów na wymiar, wykonywane jest z wykorzystaniem specjalnego obcinaka zapadkowego, w pełni przystosowanego do dzielenia przewodu w taki sposób, aby nie pogorszyć jego stanu jakości oraz przydatności do użytku. Przystosowanie przewodu względem długości jest kluczowe, gdyż określona długość przewodu ma także wpływ na jakość funkcjonowania całego układu elektrycznego. Dlatego też, monterzy instalacji elektrycznej, zaopatrując się w przewody instalacyjne, uwzględniają żądany wymiar każdego przewodu, który zostaje cięty na określoną ilość metrów bieżących, z wykorzystaniem profesjonalnego obcinaka.

Odpowiednio dopasowany pod względem długości przewód, umożliwia przystosowanie układu elektrycznego do prawidłowego użytku. Każdy przewód poddany przecięciu, jednocześnie zostaje przystosowany do bezpośredniego podłączenia pod układ instalacji elektrycznej. Dokonując zakupu przewodów elektrycznych, możliwe jest wyznaczenie żądanej długości kabla, natomiast pracownicy przedsiębiorstwa handlowego, podczas sprzedaży przystosowują długość przewodu zgodnie z wymaganiami klienta.