Sposób rozmieszczenia stacji roboczych i narzędzi może mieć wpływ na ergonomię, wydajność. Linie powinny uwzględniać rosnącą różnorodność produktów bez uszczerbku dla jakości lub wprowadzania odpadów do procesu. Niezależnie od tego, czy jest to środowisko o dużej objętości, o niskim poziomie miksowania, czy linia o niskim poziomie głośności, o wysokim poziomie miksowania, elastyczność ma kluczowe znaczenie. Wielu inżynierów niechętnie modyfikuje swoje linie montażowe, ponieważ zmiana układu linii bywa dość uciążliwa.

Fachowe projektowanie układu linii produkcyjnej

fachowe projektowanie linii produkcyjnychJednoczesne wytwarzanie więcej niż jednego modelu na linii montażowej wiąże się z wieloma wyzwaniami, mówi Jeffrey Miller, P.E., dyrektor zarządzający.  Ponieważ treść pracy dla każdego modelu będzie inna, może to prowadzić do nierównomiernego przepływu wzdłuż linii. Jeśli linia nie będzie odpowiednio wyważona, skończysz z nadmierną liczbą pracowników lub regularnym planowaniem nadgodzin, aby zaspokoić potrzeby klientów. Wraz ze wzrostem miksu modeli rośnie również liczba części i podzespołów, które muszą być prezentowane w linii, zauważa Miller. W rezultacie wielu producentów zmaga się z problemem, jak najlepiej zmieścić pięć funtów rzeczy w trzy funtowej torbie. Nie jest to łatwy proces, ale problem ten można rozwiązać za pomocą odpowiedniego systemu zarządzania materiałami, takiego jak wdrożenie zestawów just-in-time, sekwencjonowania i strategii małych partii”, twierdzi Miller. Ale [to] wymaga znacznego planowania z góry i know-how, aby zrobić to dobrze. Stare lub nowe, duże lub małe; to nie ma znaczenia. Producenci z różnych branż stoją przed podobnymi problemami jak fachowe projektowanie linii produkcyjnych i wyzwaniami. Widzę kilka problemów – inżynier w Toyota Motor Corp. Jednym z nich jest umieszczenie nowych procesów lub linii produktów w starym zakładzie. Inżynierowie produkcji powinni ciągle ulepszać linie montażowe, aby zmaksymalizować przepływ i zminimalizować straty. W rzeczywistości musi to być część codziennych lub cotygodniowych spacerów.

Dokładna lokalizacja sprzętu jest statyczna, ale przepływ materiałów, ludzi i informacji jest dynamiczny i trudniejszy do wizualizacji podczas pracy z układami. Inżynierowie zazwyczaj widzą układ z punktu widzenia sprzętu, podczas gdy rzeczywiste codzienne operacje obejmują zdarzenia dynamiczne, które są trudniejsze do zauważenia na papierze. To jest jak różnica między fotografią a filmem. Wiele firm stara się usprawnić swój proces, ale pomija operacje i odwrotnie.