Laboratorium jest przykładem ośrodka, w którym należy zachować szczególną ostrożność, bez względu na badany preparat. Każda z substancji generuje jakiś zapach, wydziela gazy lub emituje inne szkodliwe pyły, które mogą wpłynąć na zdrowie, a nawet życie pracowników i osób postronnych. Ważne jest zatem, by ewentualne zanieczyszczenia powodowane przez preparat były na bieżąco usuwane. Jaki jest sposób, by temu podołać? 

Jak dygestorium chroni pracowników laboratorium?

dobre dygestorium laboratoryjneNaukowcy wynaleźli urządzenie, które dzisiaj wykorzystywane jest w wielu branżach. Korzystają z niego nie tylko laboratoria biologiczne, chemiczne czy medyczne, ale również niektóre firmy, które produkują ładunki emitujące szkodliwe substancje. Dygestorium to sprzęt, który powinien znaleźć się na wyposażeniu każdego laboratorium. Wyglądem przypomina on szafkę, w której umieszcza się badany preparat. Urządzenie skonstruowane jest w taki sposób, że skutecznie chroni pracowników przed szkodliwościami. W zależności od wybranej klasy ochrony, dobre dygestorium laboratoryjne wyposażone jest w filtry, które usuwają gazy i najmniejsze pyłki nim te przedostaną się na zewnątrz. Pracownik, który decyduje się otworzyć szybkę do dygestorium, nie uniesie jej wyżej niż na wysokość pozwalającą wsunąć dłonie. Tym samym nie występuje ryzyko bezpośredniego narażenia twarzy. Wszystkie gazy wydobywające się z preparatu, gdyby nie zostały przefiltrowane, mogłyby narazić cały ośrodek naukowo-badawczy na zniszczenia pod postacią pożaru lub eksplozji. Urządzenie projektowane i produkowane jest z zachowaniem odgórnie ustalonych wymogów bezpieczeństwa, dlatego dygestorium posiada system przeciwpożarowy, a dodatkowo może zostać wyposażone w system kontroli temperatury, systemy sterowania gniazdkiem lub inne. Sprzęt nie jest trudny w obsłudze, a sterowanie wszystkimi systemami odbywa się dzięki panelowi umieszczonemu przy dygestorium. Aby dobrać odpowiednie urządzenie do profilu działalności, warto zapoznać się z dostępnymi klasami ochrony.

Żeby mieć pewność, że urządzenie jest sprawne i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracownikom oraz całemu ośrodkowi badawczemu, warto regularnie oddawać dygestorium do profesjonalnego serwisu. Fachowcy są w stanie sprawdzić skuteczność wszystkich zainstalowanych systemów, a w razie jakichkolwiek usterek, błyskawicznie je naprawić. Dzięki takim kontrolom nie będzie trzeba martwić się o to, że któraś z substancji mogłaby wpłynąć na zdrowie personelu lub przyczynić się do powstania innych zagrożeń.