Zwykle pojęcie przetwornika ciśnienia używane jest jako synonim przetwornika procesowego. Na rynku przyrządów pomiarowych mianem przetworników ciśnienia określa się często także proste czujniki ciśnienia lub transmitery ciśnienia. Ciśnienie jedną z najczęściej mierzonych wielkości fizycznych w przemyśle. Określane jest jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielonej przez powierzchnię, na którą działa.

Zastosowanie przetworników ciśnienia

najlepszy przetwornik ciśnieniaCzujniki i przetworniki ciśnienia, to przyrząd, dzięki którym możliwy jest pomiar ciśnienia, podciśnienia oraz różnicy ciśnień. Stosuje się je w pomiarze ciśnienia i gazów cieczy. Szczególnie w energetyce, przemyśle chemicznym i spożywczym oraz w ciepłownictwie i wentylacji. Poza tym, czujniki i przetworniki swe zastosowanie znajdują również w kanalizacji i wodociągach. Najlepszy przetwornik ciśnienia to urządzenie zmieniające fizyczną wielkość ciśnienia na sygnał elektryczny – analogowy lub cyfrowy. Dzielą się na przetworniki ciśnienia absolutnego, gdzie odniesieniem jest próżnia, przetwornik ciśnienia względnego, gdzie z reguły odniesienie stanowi ciśnienie atmosferyczne. Z kolei, przetwornik  ciśnienia różnicowanego – tu odniesieniem jest dowolne ciśnienie oraz przetworniki ciśnienia barometrycznego. Pomiary ciśnienia to obszar od zera do kilku tysięcy barów. Wielkość ciśnienia jest oczywiście decydująca dla konstrukcji mechanicznej danego przetwornika i metody pomiaru. W przypadku małych ciśnień stosuje się czujniki elektromechaniczne, a w przypadku większych – piezorezystancyjne. Z kolei przyłącza mechaniczne dla przetworników, które mierzą niskie ciśnienia  w większości przypadków dostosowane są do wężyków elastycznych. Duże ciśnienia wymagają przyłączy gwintowych o dużej wytrzymałości. W przemyśle stosuje się kilka rodzajów przetworników. Najpopularniejsze z nich, to jednak przetworniki piezorezystancyjne, pojemnościowe i piezoelektryczne. Różnice z nich wynikają ze zróżnicowanych potrzeb poszczególnych zastosowań.

Z reguły przetworniki ciśnienia mają określone cechy. W większości przypadków zakres pomiarowy to 4 – 20 mA przy 0 – 10 V. Zakres pomiarowy ma podstawowe znaczenie. Dokładność jest wyższa przy niższy zakresie. Jeśli potrzebujemy bardzo zróżnicowanych wartości, powinno to być ważnym aspektem, jeśli chodzi o dokonanie wyboru. Nowoczesne przetworniki ciśnienia są teraz w stanie skutecznie monitorować inne procesy. W zależności od ustawień pojawia się sygnał, gdy ciśnienie spada lub rośnie.