Właściwości wytrzymałościowe badanych materiałów

  Wytrzymałość materiałów jest dziedziną mechanicznej wiedzy inżynierskiej, zajmująca się analitycznym i eksperymentalnym badaniem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych obciążeniom zewnętrznym. Obciążenia takie wywołują w materiale siły wewnętrzne, które mogą być opisane przez naprężenia oraz wywołują deformacje materiału, których miarą są odkształcenia. Przeprowadzanie badań wytrzymałościowych Przy dokonywaniu Więcej…

Polecany filtr kartonowy

Początkowo kiedy nasz sklep specjalizujący się w dostarczaniu różnego rodzaju filtrów do domu oraz do firm zaczął inwestować w filtr kartonowy w dużych ilościach, to nie wiedziałem jeszcze do czego w ogóle on służy. Codziennie razem z kolegami z pracy sprzedawaliśmy naprawdę mnóstwo różnych filtrów jednak faktycznie od dłuższego czasu Więcej…

Zawór grzybkowy w instalacjach wodnych

Urządzenia sterujące przepływem wody stanowią liczną grupę, która znajduje swoje zastosowania w instalacja wodnych w firmach wodociągowych oraz w oczyszczalniach ścieków, a także w innych zakładach wykorzystujących w swoich instalacjach przepływ wody. Zasuwy odcinające dopływ, mieszacze, turbiny wewnątrz rur czy zaworu kulowe to tylko niektóre z elementów tej rodziny. Bardzo Więcej…