Zawór grzybkowy w instalacjach wodnych

Urządzenia sterujące przepływem wody stanowią liczną grupę, która znajduje swoje zastosowania w instalacja wodnych w firmach wodociągowych oraz w oczyszczalniach ścieków, a także w innych zakładach wykorzystujących w swoich instalacjach przepływ wody. Zasuwy odcinające dopływ, mieszacze, turbiny wewnątrz rur czy zaworu kulowe to tylko niektóre z elementów tej rodziny. Bardzo Czytaj dalej…