Istnieje kilka zawodów, które wymagają odpowiedniego przygotowania zawodowego, aby móc je wypełniać. Na pewno zaliczyć do nich trzeba lekarza czy adwokata, ale także księgowego, który pomimo wielu lat nauki na studiach, musi się ciągle szkolić w tracie pracy. Przepisy, normujące obowiązki księgowego, często się zmieniają, tak samo jak programy, na których on pracuje, więc konieczne jest systematyczne podnoszenie umiejętności i śledzenie nowelizacji w ustawach.

Jak pracują księgowi w biurach rachunkowych?

biura rachunkowe w Dąbrowie GórniczejOsoby, które w przyszłości pragną pracować jako księgowi, muszą skończyć studia wyższe na kierunku Rachunkowość i Podatki oraz zdobyć obowiązkowe doświadczenie. W księgowości nie wystarczy sama teoria, bo w praktyce często się okazuje, że o wielu rzeczach się nie mówiło na studiach i trzeba się samodzielnie nauczyć. Biura rachunkowe w Dąbrowie Górniczej często przyjmują osoby prosto po studiach, gdyż są im potrzebne ręce do pracy. Dzięki temu absolwenci studiów wyższych mogą zdobyć doświadczenie, a nawet zostać na dłużej, jeżeli się sprawdzą. Główni księgowi prawie zawsze potrzebują do pomocy innych pracowników, ponieważ w biurach rachunkowych jest zawsze bardzo dużo pracy. Główni księgowi odpowiadają przede wszystkim za prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz pełne księgi rachunkowe dla spółek i firm, których roczne dochody za poprzedni rok kalendarzowy przekroczyły ustalony limit w wysokości dwóch milionów euro. Na podstawie otrzymanych dokumentów księgowych od przedsiębiorców, wyliczane są podatki z tytułu podatku od towarów i usług, dochodowy czy CIT. Jeżeli w biurze nie są zatrudnieni pracownicy kadrowi, to także obowiązek sporządzania listy płac czy prowadzenia teczek osobowych pracowników na umowach w firmach klientów, należy do ich obowiązków. Biura często zatrudniają doradców podatkowych, którzy pomagają przedsiębiorcom w optymalizacji podatkowej. Wszystkie wymienione usługi są prowadzone w ramach obsługi księgowej.

Za świadczone usługi przez biuro rachunkowe, klienci otrzymują w każdym miesiącu fakturę, którą mogą sobie zaliczyć do kosztów firmowych. Wysokość opłacanego abonamentu jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta, ponieważ zależy od kilku, zmiennych czynników. W momencie podpisywania umowy z biurem, każdy klient musi określić wielkość i rodzaj firmy, podać ilość generowanych w ciągu miesiąca dokumentów księgowych i ewentualnie podać wielkość zatrudnienia, jeżeli się zdecyduje na obsługę kadrową.