E-papierosy są ogólnie postrzegane jako bezpieczniejsze niż palone wyroby tytoniowe. Szacuje się, że ich bezpieczeństwo dla użytkowników jest podobne do ryzyka związanego z tytoniem bezdymnym . Długoterminowe skutki używania e-papierosów są nieznane. Ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych zgłoszono w 2016 r. jako niskie.

Użycie waporyzatora polega na wdychaniu pary

waporyzatorMniej poważne działania niepożądane obejmują ból brzucha, ból głowy, niewyraźne widzenie, podrażnienie gardła i jamy ustnej, wymioty, nudności i kaszel. Badania wykazały, że mają one potencjał obniżania liczby zgonów i chorób związanych z tytoniem. Zasadniczo waporyzator może też być używany do wdychania marihuany. Niewiele spośród badań dotyczących odparowywania marihuany dotyczyło jakości wydobywanej i dostarczanej pary; zamiast tego badania zwykle koncentrują się na sposobie użytkowania waporyzatorów. Istnieje 483 możliwych do zidentyfikowania składników chemicznych, o których wiadomo, że istnieją w marihuanie, a z rośliny wyizolowano co najmniej 85 różnych kannabinoidów. Aromatyczne terpenoidy zaczynają parować w temperaturze 126,0 ° C , ale bardziej aktywne biologicznie tetrahydrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD) i kannabinol (CBN) nie odparowują, dopóki nie osiągną odpowiednich temperatur wrzenia. Waporyzatory można również stosować do wdychania oleju z konopi indyjskich i koncentratów woskowych, które zostały wyekstrahowane z rośliny. Czasami olej miesza się również z glikolem propylenowym i glikolem polietylenowym, aby uczynić go mniej lepkim. Waporyzacja jest bardziej wydajna niż palenie, ponieważ około 30% THC w papierosach z marihuany lub haszyszu jest niszczone przez pirolizę podczas palenia. Badania wykazały, że odparowanie marihuany naraża użytkownika na niższy poziom szkodliwych substancji niż palenie marihuany. Odkrycia te są ważne, ponieważ szacuje się, że 10–20 procent pacjentów z przewlekłym bólem, stwardnieniem rozsianym, padaczką i HIV / AIDS przyjęło palenie marihuany w celach terapeutycznych. Waporyzacja to nie to samo, co palenie fajki wodnej lub fajki wodnej. W fajce wodnej spalona mieszanina tytoniu i melasy jest wciągana przez wodę w celu schłodzenia dymu.

Palenie powoduje chemikalia powodujące raka, które są wdychane przez palacza. Technologia waporyzacji e-papierosów niczego nie spala; ciekła mieszanina jest po prostu odparowywana. Pary nie zawierają szkodliwych związków znajdujących się w dymie z fajki wodnej lub papierosów. Do jednego z elementów ładujesz mieszankę, umieszczasz na elemencie grzejnym i wdychasz parę.